Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 10:12

Μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τις μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών έναντι των σουπερμάρκετ. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018, εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ,  87 κατά και 13 αποχές.

 

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει σε όλες τις οργανώσεις αγροτών να προγραμματίζουν την παραγωγή και να διαπραγματεύονται συμβάσεις προμήθειας για λογαριασμό των μελών τους χωρίς να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους κανόνες ανταγωνισμού. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σήμερα μόνο σε λίγους τομείς όπως το γάλα, το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και τα σιτηρά.

 

Καλύτερα μέσα αντιμετώπισης των ασταθειών της αγοράς

Οι γεωργοί θα μπορούν να προστατευθούν καλύτερα έναντι των ασταθειών της αγοράς και των φυσικών κινδύνων, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα των φυτών και οι ασθένειες των ζώων. Θα υπάρξει βελτίωση των μέτρων για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, καθότι θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους με την αύξηση της αποζημίωσης που προέρχεται από την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών και από τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν οι αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε περιπτώσεις κρίσεων, χρησιμοποιώντας έκτακτα μέτρα στήριξης των αγροτών.

 

«Ενεργός γεωργός» και νέοι αγρότες

Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον ορισμό του «ενεργού γεωργού», δηλαδή ενός ατόμου που είναι επιλέξιμο για τη λήψη ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων. Θα μπορούν επίσης να ενισχύσουν τις προσαυξήσεις για τους νέους αγρότες,  από 25% έως 50% της βασικής τους πληρωμής για τα πρώτα 25-90 εκτάρια, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη για τους νέους ανθρώπους η εργασία στον αγροτικό τομέα.

 

Ο εισηγητής Albert Dess (ΕΛΚ, Γερμανία) τόνισε ότι με την απόφαση αυτή ενισχύονται οι αγρότες ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού, και θα έχουν καλύτερα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους της αγοράς και της παραγωγής ενώ ενισχύονται και οι νέοι παραγωγοί.

Αυτό θα καταστήσει τη γεωργική πολιτική απλούστερη, πιο δίκαιη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργών με στόχο της διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Ανθή Αγγελοπούλου

Όπως είπε, οι νέοι κανόνες θα τεθούν εγκαίρως σε ισχύ (την 1η Ιανουαρίου 2018) ώστε να επιτρέψουν στους αγρότες να επωφεληθούν από αυτές τις θετικές αλλαγές το συντομότερο δυνατό.

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.