Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 10:11

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ- ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο προχωρημένος μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι μια δύσκολα θεραπευόμενη νόσος, παρά τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνεται η χημειοθεραπεία και η στοχευμένη θεραπεία σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ασθενών.

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενα στοιχεία εργαστηριακής και κλινικής έρευνας που οδηγούν στο συμπέρσμα ότι το ανοσολογικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του όγκου. Ως εκ τούτου, η ανοσοθεραπεία υπήρξε ανέκαθεν μια ελκυστική εναλλακτική για όλους τους τύπους καρκίνου, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.

 

Κλινικές μελέτες: Η ανοσοθεραπεία μπορεί να είναι επιτυχής

 

Πρόσφατα αποτελέσματα από διάφορες κλινικές μελέτες υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να αποτελέσει έναν στόχο για επιτυχημένη ανοσοθεραπεία. Ορισμένες κατηγορίες ανοσοθεραπευτικών παραγόντων με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 

1.Αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού

2.Αντισώματα έναντι του κυτταροτοξικού Τ-λεμφοκυτταρικού

   αντιγόνου 4(CTLA-4)

3.Αντισώματα έναντι του υποδοχέα του σημείου προγραμματισμένου       κυτταρικού θανάτου -1(PD1)

4.Αντισώματα έναντι του συνδέτη του σημείου προγραμματισμένου   κυτταρικού θανάτου -1(PD-L1)

 

                      

           Ipilimumab

 

Το Ipilimumab είναι ένα “μονοκλωνικό αντίσωμα” το οποίο μπορεί να προκαλέσει την ανοσοαπόκριση έναντι όγκων, και ανήκει στην 2η από τις παραπάνω κατηγορίες. Το Ipilimumab μετά από επιτυχημένη εφαρμογή στο μελάνωμα, δοκιμάστηκε στο προχωρημένο NSCLC. Όταν το Ipilimumab συνδυάστηκε με χημειοθεραπεία(Paclitaxel+Carboplatin), τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνη της. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος από πλακώδη κύτταρα. Η τοξικότητα ήταν διαχειρίσιμη και περιλάμβανε ερύθημα, κνησμό, διάρροια και ηπατοτοξικότητα.

 

Nivolumab

 

Το Nivolumab είναι ένα αντι-PD αντίσωμα κατηγορίας 3 το οποίο έχει μελετηθεί σε προχωρημένο NSCLC. Η τοξικότητα ήταν ήπια και καλά ανεκτή.

 

Το Nivolumab έχει εισέλθει τώρα σε κλινικές μελέτες σε συνδυασμό είτε με χημειοθεραπεία, είτε με στοχευμένους παράγοντες, είτε με το Ipilimimab. Το Nivolumab έχει πλέον εγκριθεί και διατίθεται στους ασθενείς.

Ένα επιπλέον φάρμακο αυτής της κατηγορίας είναι το Peblolizumab

 

Άλλα αντισώματα ενάντια στο PD-L1 δοκιμάζονται προς το παρόν σε κλινικές μελέτες και οι κοινότητες των ιατρών και των ασθενών αναμένουν τα αποτελέσματα με μεγάλο ενδιαφέρον.

 

Η ανοσοθεραπεία στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, προσφέρει νέες δυνατότητες

 

Συνεπώς, η ανοσοθεραπεία στο NSCLC παρουσιάζει μια νέα δυνατότητα, και οι ελπίδες μας να προσθέσουμε μια ακόμη θεραπεία σε αυτόν τον καρκίνο είναι υψηλές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.