Τρίτη, 09 Ιουλίου 2013 16:06

Γιάννης Βλόντζος: είναι απαραίτητο ένα σταθερό περιβάλλον για να υπάρξει ανάπτυξη!

Γιάννης Βλόντζος: είναι απαραίτητο ένα σταθερό περιβάλλον για να υπάρξει ανάπτυξη!

 

 

«Δεν θέλουμε κίνητρα, απλά να μη μας μπλοκάρουν», επισημαίνει ο κ. Γιάννης Βλόντζος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Merck A.E., Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), και Πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος. Ο κ. Βλόντζος μας αναλύει τα προβλήματα της φαρμακοβιομηχανίας τονίζοντας, ότι, ένα σταθερό περιβάλλον θα βοηθούσε πολύ στην ανάπτυξη της αγοράς αφού οι εταιρίες δε θα φοβόντουσαν να επενδύσουν.

 

 

 

 

Ι.Ε. Κύριε Βλόντζο, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην ελληνική αγορά, ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας από τους πιο νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας, η φαρμακοβιομηχανία;

 

Γ.Β. Τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η φαρμακοβιομηχανία έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της αγοράς. Και τι εννοώ. Έχουμε ένα Δελτίο Τιμών με κατάφορη παραβίαση των πατεντών, και ενώ υπάρχει θέσπιση από την πολιτεία μείωση της τιμής του φαρμάκου κατά 50% μετά τη λήξη αυτής, αυτό δυστυχώς δεν τηρείται. Στο τελευταίο Δελτίο μειώθηκαν οι τιμές σκευασμάτων που είχαν πατέντα σε ισχύ κατά 50%. Αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και στον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί τις εταιρίες σε αποεπένδυση, διότι καμία εταιρία δεν είναι διατεθειμένη να επενδύσει σε μια αγορά που δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι στο θέμα πατεντών στα επίπεδα της Ινδίας. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε την πατέντα έστω της δραστικής ουσίας, εμείς βέβαια υποστηρίζουμε ότι η πολιτεία πρέπει να σέβεται όλες τις πατέντες που έχει ένα σκεύασμα, είτε αφορά δραστική είτε φαρμακοτεχνικές μορφές κ.α., διότι είναι αναγνωρισμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πατεντών οι περισσότερες από αυτές και δεν πρέπει να μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τα γενόσημα φάρμακα. Αυτό είναι μια σημαντική στρέβλωση της αγοράς και έχει να κάνει με τη μη αναγνώριση των πατεντών. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη φαρμακοβιομηχανία που ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη.

 

Δεύτερο θέμα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και δεν είναι σημερινό, είναι η απαγόρευση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά και σημαντικά οφέλη όχι μόνο στον ασθενή αλλά και στην ιατρική κοινότητα αλλά και στη συνολική δαπάνη υγείας. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια κανένα αιτούμενο σκεύασμα δεν έχει λάβει τιμή. Από τον Ιανουάριο του 2011 ως και τον Ιούνιο του 2013 δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αίτημα για εισαγωγή νέου σκευάσματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι η επιστήμη σε όλο τον κόσμο έχει προχωρήσει μπροστά. Ασθένειες, όπως ο καρκίνος, έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ενώ, στην Ελλάδα ο Έλληνας ασθενής δεν έχει αυτή την ευκαιρία. Πόσο μάλλον όταν οι στόχοι, όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, έχουν επιτευχθεί με βάση τη μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και για το 2012 και όπως όλα δείχνουν και για το 2013.

 

Όλα αυτά έχουν αρνητική οικονομική διάσταση ως προς τις εταιρίες. Οι εταιρίες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις εργασίας και η φαρμακοβιομηχανία, το έχει πληρώσει αυτό με εκατοντάδες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Επίσης η ελκυστικότητα από πλευράς επενδύσεων, όπως είναι οι κλινικές μελέτες για παράδειγμα, αρχίζει να γίνεται προβληματικό. Ποιος θα επενδύσει σε μια χώρα που δεν κυκλοφορούν νέα σκευάσματα;

 

 

 

 

Ι.Ε. Άρα η κλινική έρευνα η οποία θεωρείται ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης θα έχει πρόβλημα. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα σ’ αυτό και πόσο εφικτό είναι δεδομένης της οικονομικής κατάστασης;

 

Γ.Β. Δε θα έλεγα ότι έχει πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα. Από τη θέση μου μάλιστα στον ΣΦΕΕ, όπου η κλινική έρευνα είναι στον τομέα αρμοδιότητάς μου, αποτελεί ένα οικονομικό μέγεθος για τη χώρα μας της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχες πληθυσμιακά χώρες όπως είναι το Βέλγιο και η Ουγγαρία απορροφούν 400 εκατ. ευρώ από τη φαρμακοβιομηχανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, γιατί δε μιλάμε για εργατικά χέρια χαμηλού κόστους αλλά για επιστήμονες όπως είναι γιατροί, βιολόγοι, νοσηλευτές κ.α. Πώς όμως να πείσει κάποιος την εταιρία να επενδύσει στην Ελλάδα όταν δεν κυκλοφορούν πλέον νέα σκευάσματα; Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα η πολιτεία με μια κοινή Υπουργική Απόφαση θέτει το πλαίσιο και διευκολύνει κατά πολύ την εξαγωγή πολυκεντρικών μελετών, οπότε το θεσμικό πλαίσιο τουλάχιστον είναι ευκολότερο. Υπάρχει κάποια δυσαρμονία σχετικά με την πολιτική βούληση και την Υπουργική Απόφαση ως προς την εφαρμογή αυτής σε επίπεδο ΔΥΠΕ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί. Η ουσία είναι, ότι ενώ φτιάξαμε το πλαίσιο απορρόφησης της έρευνας αυτό δεν έχει ακόμα αποδώσει καρπούς. Και ο παράγοντας δεν είναι πλέον το θεσμικό πλαίσιο αλλά, όπως σας προείπα, είναι η κυκλοφορία των νέων φαρμάκων. Όλες οι εταιρίες επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους και τη θέση τους στην ελληνική αγορά.

 

 

 

 

Ι.Ε. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάποια εργαστήρια μέσα στο καλοκαίρι για τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;

 

Γ.Β. Ναι, γιατί υπάρχουν διάφοροι φορείς οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με το θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι υψηλού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ψάχνουν να βρουν τρόπους ανάπτυξης της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα ώστε να εισχωρήσουν πόροι και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι σε καλό δρόμο. Τα εργαστήρια αυτά θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους και προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης του ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου.

 

 

 

 

Ι.Ε. Ιατρικός Τουρισμός! Πού χωλαίνει το όλο σχέδιο; είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, και αν ναι, πώς;

 

Γ.Β. Πολύ ωραία έννοια και θα μπορούσε να αποδώσει πολύ σημαντικά πράγματα στην οικονομία της χώρας, όμως δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει όραμα και πλαίσιο. Είμαστε ακόμα στο επίπεδο της θεωρίας. Θα μπορούσε να είναι μοχλός ανάπτυξης για όλο το σύστημα υγείας, και για τον ιδιωτικό τομέα και για το δημόσιο. Όσον αφορά το δημόσιο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμο να απορροφήσει τους επισκέπτες, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ελκυστικό για να τραβήξει κόσμο. Οι δε ιδιωτικοί πάροχοι υγείας, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν πολύ ανταγωνιστικά τιμολόγια. Παραμένουμε ακριβή χώρα για τον ιατρικό τουρισμό σε σχέση με άλλες γείτονες χώρες. Συνεπώς θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρχει ένα όραμα το οποίο για να επιτευχθεί θα πρέπει να χαραχθεί στρατηγική και ένα δομημένο πλαίσιο. Χρειάζεται προσπάθεια και συντονισμός, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για παράδειγμα ο ιατρικός τουρισμός θα πρέπει να προσφερθεί ως ένα προϊόν. Για να προωθηθεί ένα τέτοιο προϊόν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών στις ιατρικές πράξεις, άνθρωποι που θα πλαισιώνουν τις υπηρεσίες όπως, μεταφραστές, διαμονή για τους συνοδούς, παραλαβή και μεταφορά, νοσηλευτικό ίδρυμα, νοσήλια. Ο ασθενής – επισκέπτης θα πρέπει να γνωρίζει από την αρχή πόσο θα κοστίσει η επίσκεψή του, η διαμονή του και η θεραπεία και να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο πακέτο είναι το κατάλληλο γι’ αυτόν.

 

 

 

 

Ι.Ε. Σε ποιο ύψος έχουν φτάσει τα χρέη του δημοσίου ως προς τις εταιρίες;

 

Γ.Β. Τα συγκεντρωτικά που έχουμε μέχρι τέλος Απριλίου 2013 δείχνουν ότι οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τη φαρμακοβιομηχανία είναι στο 1.300 δις. Τα χρέη αυτά έρχονται από πριν το 2010 μέχρι σήμερα. Για το 2010 έχει αποπληρωθεί το 95% των οφειλών, για τα τιμολόγια του 2011 έχει αποπληρωθεί το 78%, για τα τιμολόγια του 2012 έχει αποπληρωθεί μόνο το 35%, ενώ για το τρέχον έτος έχει αποπληρωθεί μόνο το 5% των οφειλών.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα 80 εκατ. που έχουν μείνει απλήρωτα πριν το 2010 και δεν έχουν μπει σε ρυθμίσεις και είναι από τις οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η εξέλιξη των χρεών είναι σε σωστή κατεύθυνση θα έλεγα. Ένα μέρος από τα χρήματα της δόσης πάνε σε αποπληρωμές χρεών του δημοσίου σε όλη την αγορά, γι’ αυτό και έγιναν κάποιες καταβολές μέσα στην Άνοιξη και μειώθηκαν λίγο τα χρωστούμενα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρεών αφορά το ΙΚΑ και μικρότερο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τα χρήματα υπάρχουν, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει τα απαραίτητα κονδύλια αλλά έχουν μπλοκάρει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από μία ασάφεια της Υπουργικής Απόφασης.

 

Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει γιατί τα χρέη αυτά είναι σε ένα κλάδο που βάλλεται πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει μειωθεί σημαντικά ο κύκλος εργασιών του. Σ’ αυτό έρχονται να προστεθούν οι προβληματικές συνεργασίες με τις τράπεζες οι οποίες δεν παρέχουν ρευστότητα λόγω των προβλημάτων ανακεφαλαιοποίησης που έχουν, καθώς επίσης η ζημιά που υπέστησαν οι εταιρίες από το PSI των ομολόγων. Ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών του κλάδου.

 

Η πολιτεία έχει υποσχεθεί δια στόματος των κ.κ. Σταϊκούρα και Στουρνάρα ότι τα χρέη μέχρι το 2012 θα αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2013, κανείς ωστόσο, δεν συζητά για το πότε θα πληρωθούν τα χρέη του 2013, που έχουν αρχίσει και συσσωρεύονται και είναι και μνημονιακή υποχρέωση, το να καταβάλλονται οι πληρωμές σε προμηθευτές του δημοσίου μέσα σε 60 ημέρες. Ακόμα και αν μπουν σε ρύθμιση τα προηγούμενα έτη το τρέχον έτος πρέπει να πληρώνεται στην ώρα του.

 

 

 

 

 

Ι.Ε. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το άμεσο μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς και ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν από πλευράς εταιριών και όχι μόνο της πολιτείας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι;

 

Γ.Β. Η βιομηχανία σε συνεργασία με την πολιτεία έχει βοηθήσει τα μέγιστα ώστε να πιαστούν οι στόχοι, παρότι ως κλάδος έχει πληγεί ιδιαίτερα. Οι εταιρίες είναι συνεπείς στους όρους που έχουν τεθεί από την πολιτεία. Και rebate πλήρωσαν και clow back πλήρωσαν και καταβάλλουν τους φόρους τους. Αντιθέτως, η πολιτεία δε τηρεί καμία από τις προβλεπόμενες συμφωνίες. Πώς να σχεδιάσεις το μέλλον με τέτοια αστάθεια στην αγορά; Η αβεβαιότητα είναι καθημερινή και τα νέα μέτρα τα οποία ανατρέπουν κάθε σχεδιασμό και προγραμματισμό έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη. Νέα φάρμακα δε βγαίνουν και στα ήδη υπάρχοντα οι τιμές όλο χαμηλώνουν. Και δεν εξετάζω στην προκειμένη αν είναι σωστό η λάθος, είναι μια πολιτική απόφαση την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Όμως με όλα αυτά δεν υπάρχει ένα φυσιολογικός κύκλος εργασιών, έχει διαρραγεί εντελώς.

 

 

 

 

Ι.Ε. Ποια είναι η θέση της Merck στο χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα;

 

Γ.Β. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1971 ως Merck και ως ενοποιημένη εταιρία από το 2006. Ο φαρμακευτικός κλάδος της η Merck Serono έχει ένα portfolio καινοτόμων προϊόντων βιοτεχνολογίας και έρευνας τα οποία απευθύνονται σε σοβαρές παθήσεις με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, έχουμε κληρονομήσει και ένα portfolio παλαιών καταξιωμένων και πολύ φθηνών φαρμάκων που αντιμετωπίζουν παθήσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι παθήσεις του θυρεοειδούς με εξαιρετικά αποτελέσματα προσφέροντας τα μέγιστα στο σύστημα υγείας. Η Merck λειτουργεί με βάση τους κανόνες δεοντολογίας, όπως αυτοί προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό κώδικα και τους κανόνες της πολιτείας και του ΣΦΕΕ.

 

 

 

Ι.Ε. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους έχει ρίξει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια;

 

Γ.Β. Η Merck έχει κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα σκευάσματα πριν την κυκλοφορία, που είναι μόρια και τα οποία είναι στα ερευνητικά εργαστήρια και έχει δύο πυλώνες δραστηριοποίησης. Ο ένας πυλώνας είναι η ογκολογία και ο άλλος είναι οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Υπάρχουν ωστόσο σε έρευνα 2-3 ακόμα σκευάσματα αλλά, οι δύο κύριοι άξονες είναι αυτοί. Μακράν το μεγαλύτερο κομμάτι των ερευνών το απορροφά η ογκολογία, η οποία έχει αναγνωρισθεί πλέον από την παγκόσμια κοινότητα ως χρόνια πάθηση. Πολλές μορφές καρκίνων αντιμετωπίζονται σήμερα ως χρόνιες παθήσεις, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.

 

 

 

 

Ι.Ε. Θεωρείτε ότι η βιοτεχνολογία θα είναι το μέλλον στη φαρμακευτική αγορά;

 

Γ.Β. Νομίζω πως ναι. Η κλασική χημεία έχει δώσει ό,τι μπορούσε, και το μέλλον θα είναι τα βιολογικά προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νέας κυκλοφορίας σκευάσματα στη Αμερική είναι πλέον μονοκλωνικά αντισώματα και σκευάσματα βιοτεχνολογίας. Για το λόγο αυτό και τα εργαστήρια των εταιριών και της ακαδημαϊκής κοινότητας προσανατολίζονται σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω να είναι το μέλλον και στη χώρα μας!

 

 

Ι.Ε. Δεοντολογία. Τώρα τελευταία παίζει πολύ, έχει γίνει κάτι σαν μόδα. Τηρείται στο σύνολο της αγοράς η δεοντολογία;

 

Γ.Β. Ήρθε για να μείνει. Οι αλλαγές ξεκινούν πρωτίστως από την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία και τις απαιτήσεις της. Έχει αλλάξει και έχει επικαιροποιηθεί ο κώδικας δεοντολογίας στην Ευρώπη, τουλάχιστον δύο φορές. Και οι εταιρίες που είναι σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να τον ακολουθήσουν και μάλιστα να ακολουθούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Δηλαδή αν είναι πιο αυστηρές οι επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού ακολουθούν αυτόν, αν όμως οι επισημάνσεις του Εθνικού τους κώδικα ή του εταιρικού ή του κλαδικού είναι πιο αυστηρές, τότε ακολουθούν αυτόν. Και ο κώδικας του ΣΦΕΕ επικαιροποιήθηκε δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Το 2007 και το 2012. Μάλιστα η τελευταία είναι σχεδόν ίδια με τον ευρωπαϊκό κώδικα. Οι περισσότερες εταιρίες ακολουθούν πιστά, συνεπώς θα γίνουν παράδειγμα για όλες.

 

 

 

 

Ι.Ε. Αν σας έλεγα να επιλέξετε μέσα από σημαντικές λέξεις όπως (Ανάπτυξη, Αξία, Καινοτομία, Προσαρμογή) για να χαρακτηρίσετε την εικόνα της φαρμακευτικής αγοράς για το σήμερα αλλά και το άμεσο μέλλον, ποιες θα επιλέγατε και γιατί;

 

Γ.Β. Η Ανάπτυξη είναι το ζητούμενο. Δεν θέλουμε κίνητρα απλά να μην μας μπλοκάρουν. Είναι κύριος άξονας και μπορούμε ως τομέας να προσφέρουμε στην αγορά συνολικά και να φέρουμε πόρους στη χώρα.

 

Η Αξία είναι παρεξηγημένη έννοια για τη δική μας αγορά γιατί όλοι την αντιμετωπίζουν ως δαπάνη και όχι ως επένδυση που είναι το σωστό. Το προϊόν της φαρμακοβιομηχανίας προσφέρει αξία και στον ασθενή και στο σύστημα υγείας. Και τι εννοώ. Ακούμε να λένε το πόσα χρήματα κοστίζει στο σύστημα υγείας η γαστροπροστασία. Όμως δεν επισημαίνει κανείς το γεγονός ότι έχουν εξαλειφθεί οι εγχειρήσεις έλκους. Μέχρι το 1995 το έλκος αντιμετωπιζόταν χειρουργικά, ενώ σήμερα φαρμακευτικά. Το φάρμακο λοιπόν προσφέρει αξία στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία.

 

Η Καινοτομία είναι λόγος ύπαρξής μας, είναι στο DNA των εταιριών έρευνας και ανάπτυξης. Είναι θα έλεγα ο ακρογωνιαίος λίθος της φαρμακευτικής αγοράς.

 

Η Προσαρμογή είναι μια κυρίαρχη έννοια την τελευταία διετία. Πραγματικά, αν σκεφτείτε ότι οι μειώσεις στις τιμές έχουν ξεπεράσει το 55% από το 2009, συν τα άλλα προβλήματα της αγοράς, αυτό είναι το στίγμα της βιομηχανίας η οποία καλείται σε συνεργασία και προσαρμογή καθημερινά τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τον εαυτό της και με κίνδυνο τη βιωσιμότητα της. Και το μόνο που επιζητά, είναι να διασφαλιστεί μια στοιχειώδης σταθερότητα στην αγορά και ένα σωστό περιβάλλον για επένδυση.

 

 

 

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.