Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 14:21

Πρόγραμμα βελτίωσης του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Η βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων με απώτερο στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης είναι ο κεντρικός σκοπός του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος “iHEAL”, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis.

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου στην έδρα του Ινστιτούτου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οκτώ εταίρων της σύμπραξης από Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Κύπρο, Αυστρία και Πορτογαλία. Το iHEAL – “Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to prevent marginalization and exclusion” είναι διετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια της σημαντικής εμπειρίας που έχει το Ινστιτούτο Prolepsis στον ευρύτερο τομέα της Υγείας, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της βελτίωσης του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων. Έχει αναπτύξει τις εθνικές διατροφικές συστάσεις για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω - ένα σύνολο οδηγιών σε θέματα διατροφής που βοηθούν τους ηλικιωμένους να προάγουν την υγεία τους και να διασφαλίσουν τη μέγιστη ποιότητα ζωής. Επίσης, σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως το IROHLA – Intervention Research on Health Literacy among Ageing Population” (Horizon 2020) και το Alpha-to-Omega - New Pathways Towards Volunteering and Life Learning for Senior European Citizens». Επιπλέον, το Ινστιτούτο έχει διοργανώσει πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ΚΑΠΗ, προωθώντας την ενημέρωση για τη σωστή χρήση φαρμάκων και την πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία, στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 1.000 ηλικιωμένοι.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Δημογραφικής Γήρανσης (2015 Ageing Report), οι συνολικές κρατικές δαπάνες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια περίθαλψη, επιδόματα ανεργίας και εκπαίδευση από το 2010 έως το 2060 θα αυξηθούν σχεδόν κατά 20%, ενώ οι δαπάνες μακροχρόνιας περίθαλψης θα διπλασιαστούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνονται από τη δημογραφική γήρανση στις χώρες της ΕΕ, η φροντίδα στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι περισσότερο επικεντρωμένη στον ασθενή, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στις χρόνιες παθήσεις. Ο σχεδιασμός, η ενσωμάτωση και η χρήση εργαλείων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην υγεία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ηλικιωμένων.

 

Οι δράσεις του προγράμματος iHEAL περιλαμβάνουν έρευνα σχετική με τις υφιστάμενες ανάγκες στην ΕΕ, στο πεδίο του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας και της σχετικής εκπαίδευσης των ηλικιωμένων, και σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. Σκοπός είναι η βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας, όσον αφορά στην πρόληψη µη µεταδοτικών ασθενειών και τη σωστή χρήση φαρμάκων.

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.