Πέμπτη, 04 Απριλίου 2013 10:00

Πολλές και σοβαρές οι ενστάσεις του ΣΦΕΕ για τη νέα θετική λίστα

Πολλές και σοβαρές οι ενστάσεις του ΣΦΕΕ για τη νέα θετική λίστα

Όπως έχουμε ξαναγράψει η νέα θετική λίστα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από το χώρο της φαρμακευτικής αγοράς λόγω των πολλών και σοβαρών λαθών που έχει. Και αφού κανείς δε νοιάστηκε να ρωτηθούν οι αρμόδιοι πριν εκδοθεί αυτό το «έκτρωμα» ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ξεκίνησε και πάλι την αλληλογραφία με το υπουργείο προκειμένου να επιστήσει την προσοχή των αρμοδίων στα προβλήματα της λίστα και να διορθωθούν.

Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, στην επιστολή με τις ενστάσεις του προς το υπουργείο Υγείας, στη λίστα δεν έχουν συμπεριληφθεί προϊόντα των οποίων οι συσκευασίες είναι μεγαλύτερες του ενός μήνα συνεπώς απουσιάζουν από αυτήν φάρμακα για χρόνιες παθήσεις. Αποτέλεσμα είναι να ανησυχούν οι ασθενείς οι οποίοι είναι ρυθμισμένοι με αυτά και πλέον έχουν αδυναμία πρόσβασης.

Αντίθετα σε ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες περιλαμβάνονται φάρμακα τα οποία έχουν σταματήσει κυκλοφορούν κατά συνέπεια αλλοιώνεται ο υπολογισμός της ασφαλιστικής τιμής και επιβαρύνονται επιπλέον οι ασθενείς.

Στην κατηγορία A02BC – Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων έχει τεθεί αδικαιολόγητος περιορισμός της αποζημίωσης σε συγκεκριμένες ενδείξεις όπως είναι το πεπτικό έλκος και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επιβάλλοντας συνταγογράφηση μόνο από γαστρεντερολόγο ιατρό κάτι που θέτει εκτός γιατρούς γενικής ειδικότητας και παθολόγους. Όπως είναι λογικό ασθενείς εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων θα είναι σχεδόν αδύνατο να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους.

Στη συνέχεια ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι η λιανική τιμή θα πρέπει να καθοριστεί ως ασφαλιστική για όλες τις μορφές ασχέτους περιεκτικότητας και συσκευασίας για τις θεραπευτικές κατηγορίες που έχουν μόνο μια δραστική ουσία χωρίς γενόσημα. Όπως διευκρινίζει ο ΣΦΕΕ, ο καθορισμός ποσού συμμετοχής για συγκεκριμένες μόνο περιεκτικότητες ενός φαρμακευτικού προϊόντος (π.χ. περιεκτικότητες τιτλοποίησης), πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την ορθή θεραπευτική πρακτική που εφαρμόζεται στους ασθενείς.

Επίσης στη λίστα έχουν κατηγοριοποιηθεί στην ίδια θεραπευτική κατηγορία φάρμακα με συνδυασμό δραστικών ουσιών τα οποία έχουν μεταξύ τους μόνο μια κοινή δραστική ουσία.

Μια ακόμα έλλειψη από τον κατάλογο είναι τα προϊόντα του Ν3816/2010 και για τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσει το υπουργείο ότι αποζημιώνονται κανονικά από τα Ταμεία χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ασθενείς.

Και τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Στην δε κατηγορία των αυξητικών ορμονών και αντιρετροϊκών έχει οριστεί ασφαλιστική τιμή και το ποσό συμμετοχής που προκύπτει θα επηρεάσει την απρόσκοπτη διάθεση και την πρόσβασή των ασθενών καθώς τα φαρμακεία των νοσοκομείων δεν εκτελούν τις συνταγές, παρόλο που η νομοθετική ρύθμιση γι αυτά λέει ότι διατίθενται μόνο από τα φαρμακεία νοσοκομείων και δεν προβλέπεται συμμετοχή.

Τέλος, στη λίστα έχουν κατηγοριοποιηθεί φάρμακα με διαφορετικές ενδείξεις στην ίδια θεραπευτική κατηγορία, χωρίς να είναι θεραπευτικά ανταλλάξιμα μεταξύ τους, έτσι οι ασθενείς θα επιβαρύνονται περισσότερο.

Και κάπου εδώ οι ενστάσεις των εταιρειών τελειώνουν και οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ ζητούν από το υπουργείο και όλους τους αρμόδιους για τη λίστα φορείς να διορθωθούν άμεσα τα λάθη προκειμένου να αποφευχθεί μια αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση των ασθενών.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

TAGS: θετική λίστα, ΣΦΕΕ, υπουργείο υγείας, φάρμακο, ασφαλιστική τιμή, ταμεία

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.