Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 10:08

Προς όφελος της δημόσιας υγείας το νέο μοντέλο διαγωνισμών προμήθειας φαρμάκων του ΕΣΥ

Προς όφελος της δημόσιας υγείας το νέο μοντέλο διαγωνισμών προμήθειας φαρμάκων του ΕΣΥ

 

Με την ευκαιρία της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού φαρμάκων για τη δραστική ουσία ομεπραζόλη, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) χαιρετίζει την καθιέρωση και εφαρμογή του νέου μοντέλου διαγωνισμών προμήθειας φαρμάκων από το Υπουργείο Υγείας. Το νέο μοντέλο διασφαλίζει την απαραίτητη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη προμήθεια των νοσοκομείων σε φάρμακα, λειτουργώντας προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Η ΠΕΦ είχε τονίσει επανειλημμένως την επικινδυνότητα της μονοπωλιακής προμήθειας φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από μια και μόνο φαρμακευτική εταιρεία ανά δραστική ουσία, όπως προβλεπόταν από το προηγούμενο μοντέλο διαγωνισμών, καθώς σε περίπτωση που ο μοναδικός προμηθευτής αδυνατούσε για κάποιο διάστημα να προμηθεύσει τα νοσοκομεία με την αναγκαία ποσότητα φαρμάκων, οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία θα ήταν ανυπολόγιστες.

Το νέο μοντέλο θα αναδεικνύει ως νικητές τους τρεις πιο οικονομικούς προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό βάσει του συστήματος «50-30-20», έτσι ώστε ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού θα παρέχει το 50% της ζητούμενης ποσότητας φαρμάκου, ο δεύτερος το 30% και ο τρίτος το 20%. Η ύπαρξη τριών ενεργών προμηθευτών ανά δραστική ουσία που προβλέπει το νέο πλαίσιο, εγγυάται την ομαλή διάθεση φαρμάκων στα νοσοκομεία και εξαλείφει τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλιακών συνθηκών.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτριος Δέμος δήλωσε σχετικά με το νέο μοντέλο διαγωνισμών: Το νέο μοντέλο διαγωνισμών προμήθειας φαρμάκων του ΕΣΥ διορθώνει τις στρεβλώσεις του προηγούμενου πλαισίου, διασφαλίζοντας καταρχήν τη δημόσια υγεία, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φαρμάκου. Το νέο μοντέλο τριών προμηθευτών ανά δραστική ουσία εγγυάται την απρόσκοπτη προμήθεια των νοσοκομείων της χώρας με τα απαραίτητα φάρμακα, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι σοβαρές συνέπειες που θα είχε η δημιουργία μονοπωλίου ανά δραστική ουσία για την εγχώρια φαρμακευτική παραγωγή”.

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.