Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013 08:58

Επισημάνσεις 10 σημείων για την κλινική έρευνα στην επιστολή Φιλιώτη προς τον Σαλμά

 

Επισημάνσεις 10 σημείων για την κλινική έρευνα στην επιστολή Φιλιώτη προς τον Σαλμά

 

10 σημαντικά σημεία για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρας μας επισημάνθηκαν στην επιστολή του προέδρου του EPhForT κ. Διονύση Φιλιώτη προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.

Ο κ. Φιλιώτης αφού ευχαρίστησε τον κ. Σαλμά για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη και Επενδύσεις: 1. Κλινική Έρευνα 2. Παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα», του επισημαίνει 10 πολύ σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να συμβάλλουν και να συνεργαστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και πρωτίστως η πολιτεία προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο κ. Φιλιώτης χρειάζεται:

1.     Να αναγνωριστεί η Κλινική Έρευνα ως επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, με στόχο τη φορολογική αναγνώριση των σχετικών δαπανών.

2.     Να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα των αποδοχών των ερευνητών - ιατρών, ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών, από την ενασχόλησή τους με την Κλινική Έρευνα. Ο υπάρχων περιορισμός (πλαφόν) στο ετήσιο σύνολο των αποδοχών των ερευνητών - ιατρών λειτουργεί ως αντικίνητρο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις.

3.     Να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρόσφατης κοινής Υπουργικής Απόφασης με ενιαίο τρόπο από όλα τα Νοσοκομεία και τους φορείς οικονομικής διαχείρισης (ΕΛΚΕΑ/ΥΠΕ, ΕΛΚΕ/Πανεπιστήμιο).

4.     Να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο και η οργάνωση των μονάδων υγείας με κατάλληλες υποδομές για τη διεξαγωγή διεθνών μελετών φάσης Ι και, κυρίως, μελετών Βιοϊσοδυναμίας.

5.     Να διασφαλιστεί η περαιτέρω στελέχωση της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτελέσει στο ακέραιο το δύσκολο, αλλά και ουσιαστικό έργο της. Ο Ε.Ο.Φ. πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορέσει αφενός να συμμετάσχει στη νέα κεντρική διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης κλινικών μελετών στην Ευρώπη, αφετέρου δε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνεχείς ελέγχους στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών.

6.     Να επανεξεταστεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής μη-παρεμβατικών μελετών στην Ελλάδα. Αξίζει να τονιστεί πως οι μη-παρεμβατικές μελέτες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής έρευνας και παράγουν χρήσιμα φαρμακοοικονομικά δεδομένα.

7.     Να δημιουργηθεί Εθνική Βάση Δεδομένων για τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται στην Ελλάδα, διαδικτυακή, προσβάσιμη σε όλους.

8.     Να διασφαλιστεί η κυκλοφορία (εντός των προθεσμιών και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος) των νέων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί, όχι μόνο η πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, αλλά και η δυνατότητα περαιτέρω επενδύσεων σε κλινικές μελέτες νέων και καινοτόμων φαρμάκων από τις διεθνείς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις.

9.     Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης του προβλεπόμενου από την πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 390) ποσοστού παρακράτησης (15%) από τα Νοσοκομεία για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

10.  Να ρυθμιστεί νομοθετικά η αμοιβή των μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ), καθώς και η καταβολή ειδικού παραβόλου 300€ υπέρ ΕΕΔ για τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη.

 

Η επένδυση στην κλινική έρευνα, όπως επισημαίνει ο κ. Φιλιώτης, θα βοηθήσει καταλυτικά στο να καταστεί η Ελλάδα κέντρο αναφοράς για την έρευνα και ανάπτυξη και κόμβος διεξαγωγής διεθνών κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η επένδυση στην Κλινική Έρευνα, η οποία διεξάγεται από Έλληνες επιστήμονες, κάλλιστα μπορεί να φθάσει, ετησίως, στο επίπεδο των 400.000.000€, από τα επίπεδα των 80.000.000€ του 2011 και τα επίπεδα των 150.000.000€ του 2012. Έτσι, η διεθνής φαρμακοβιομηχανία και τα διεθνή επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, θα επενδύσουν στην κλινική έρευνα στη χώρα μας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε Διεθνές επίπεδο δαπανώνται 72 δις ευρώ για την κλινική έρευνα, εκ των οποίων, τα 37 δις είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.