Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 13:04

ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF ενώνουν τις δυνάμεις τους έναντι των κλειστών προϋπολογισμών

ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF ενώνουν τις δυνάμεις τους έναντι της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους για την εφαρμογή των κλειστών προϋπολογισμών.

 

Σε κοινή επιστολή τους οι πρόεδροι των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF, κ.κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Θεόδωρος Τρύφων και Μάκης Παπαταξιάρχης αντίστοιχα, επισημαίνουν ότι οι κλειστοί προϋπολογισμοί αποτελούν ελληνικό φαινόμενο, καθώς δεν εφαρμόζονται σε καμία χώρα της Ευρώπης και πιθανότατα καμία χώρα του κόσμου.

 

Όπως λένε η σύγκριση με άλλες χώρες είναι τελείως άστοχη, διότι μεταξύ άλλων έχουν εντελώς διαφορετικά δομημένο σύστημα υγείας, διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ, διαφορετικές συνταγογραφικές συνήθειες ή θεραπευτικές τάσεις.

Η παρέμβαση στα ATC4 βάσει Δανίας και Νορβηγίας είναι παντελώς υποκειμενική, αυθαίρετη και δεν έχει καμία τεκμηρίωση. Ενώ, δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο μιας νόσου, δεδομένου πως σε πολλά νοσήματα χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός ATC4. Αντίθετα, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ίδιο ATC4 σε πολλές νόσους.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο σκοπός της ATC κατηγοριοποίησης είναι η ενδεικτική χρήση φαρμάκων σε DDD με σκοπό την ορθολογική κατανάλωση, ενώ η υιοθέτηση της ATC κατηγοριοποίησης για οποιανδήποτε άλλο λόγο είναι εσφαλμένη (https://www.whocc.no/use_of_atc_ddd/).

 

Σύμφωνα με τους προέδρους των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF, οποιαδήποτε κατάτμηση του υπάρχοντος κλειστού προϋπολογισμού δεν αποτελεί μέτρο μείωσης του clawback, αλλά αναδιανομής του με αδιαφανή μάλιστα τρόπο, και θα οδηγήσει σε ακρότητες. Πιο συγκεκριμένα, η σημαντική αύξηση του clawback σε ορισμένες κατηγορίες θα έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση φαρμάκων με αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξεκινάμε αυτή τη στιγμή από μέσο clawback 20%, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει 25% εντός του 2018 (με βάση τις τρέχουσες τάσεις).

Η επιβολή κλειστού προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη συγκράτηση ή τον εξορθολογισμό της δαπάνης, ενώ η κατάτμηση του με τον οποιοδήποτε τρόπο δεν συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του clawback. Η οριοθέτηση κλειστών προϋπολογισμών δεν θα έχει καμία απολύτως επίδραση στις συνταγογραφικές συνήθειες/νοοτροπίες και δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ζήτησης.

Η κατάτμηση του υπάρχοντος ανεπαρκούς κλειστού προϋπολογισμού σε επιμέρους προϋπολογισμούς δεν συναντάται σε καμία χώρα της Ευρώπης και δεν τεκμηριώνεται εν απουσία επιστημονικού πλαισίου καταγραφής των αναγκών του πληθυσμού.

Οι πολιτικές πρέπει να προσανατολίζονται στο πως θα εξαλείψουν το clawback ή θα το μειώσουν, και όχι στο πως θα το ανακατανείμουν.

 

Οι κ.κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Θεόδωρος Τρύφων και Μάκης Παπαταξιάρχης ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να προβούν σε επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στη βάση των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση και ως εκ τούτου η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακα, ο εξορθολογισμός του δημόσιου συστήματος Υγείας, αλλά και η βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου.

 

Ανθή Αγγελοπούλου