Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 11:29

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για επιστήμονες υγείας από τη Φαρμασέρβ–Λίλλυ

Η Φαρμασέρβ–Λίλλυ έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η οποία αναπτύχθηκε για να συμβάλλει ουσιαστικά στην υπεύθυνη ενημέρωση των επιστημόνων υγείας.

 

Η πύλη εισόδου της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης βρίσκεται στην εταιρική ιστοσελίδα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ (www.pharmaserve.gr). Μέσω αυτής, οι εγγεγραμμένοι και μόνο επιστήμονες υγείας, θα έχουν πρόσβαση σε:

  • Επιστημονικές παρουσιάσεις & βίντεο
  • Περιλήψεις επιστημονικών μελετών
  • Congress Highlights & άλλες εκδηλώσεις
  • Ενημερωτικά έντυπα
  • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρείας
  • Υποστηρικτικά υλικά για την εκπαίδευση και θεραπεία των ασθενών τους.

 

Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ πιστεύει πως η νέα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα συνδράμει στην καλύτερη ενημέρωση των επιστημόνων υγείας, στη σωστή χρήση των θεραπευτικών λύσεων που προσφέρει η εταιρεία και φυσικά στις καλύτερες δυνατές εκβάσεις των ασθενών που τα έχουν ανάγκη.

 

 

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.