Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 09:29

Νέο ΔΣ στο PhRMA Innovation Forum

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε στο PhRMA Innovation Forum το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και ομόφωνα αποφάσισε την ανάληψη νέων καθηκόντων στα εκλεγέντα μέλη του.

Το νέο ΔΡ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μάκης Παπαταξιάρχης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Δάκας

Γραμματέας: Έλενα Χουλιάρα

Ταμίας: Γιάννης Βλόντζος

Μέλος: Agatha Jakoncic

Μέλος: Σάββας Χαραλαμπίδης

Μέλος: Matti Arvela

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία ένταξης νέων μελών στο PhRMA Innovation Forum. Ενδιαφέρον έχουν ήδη εκδηλώσει πέντε ακόμα διεθνείς εταιρείες, μετά την ένταξη των οποίων το PhRMA Innovation Forum θα αριθμεί 28 μέλη.

Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα Αρχών λειτουργίας και δράσης του νεοσυσταθέντος σωματείου:

Εκπροσωπούμε την καινοτομία στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας

-        Παρέχουμε τις πιο εξελιγμένες θεραπείες στους ασθενείς.

-        Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα αποσκοπώντας στη θεραπεία και στην πρόληψη.

-        Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στο τομέα της Φροντίδας Υγείας και στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα.

-        Υποστηρίζουμε τις πολιτικές υγείας που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες για όλους τους ασθενείς.

Οι ασθενείς είναι στην επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας με έμφαση και απόλυτο σεβασμό στην επιστήμη, την πρόοδο και την ποιότητα της δημόσιας υγείας.

Κύριος στρατηγικός στόχος του Σωματείου μας είναι να αποτελέσουμε βασικό συντελεστή των πολιτικών φαρμάκου στην Ελλάδα, να αναδείξουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας και να προωθήσουμε τα αντίστοιχα ζητήματα στη χώρα μας, μέσω μίας ξεκάθαρης στρατηγικής για την καινοτόμο βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να κάνουμε πράξη την ελπίδα των ασθενών για θεραπεία και ίαση.

Προτεραιότητα μας είναι να αλλάξουμε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, στηρίζοντας την έγκαιρη πρόληψη και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Επιδιώκουμε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και προβλέψιμο περιβάλλον για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Μετά την εκλογή του νέου ΔΣ, ο Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Μάκης Παπαταξιάρχης επεσήμανε ότι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στο υπέρτατο αγαθό της Υγείας, το PhRMA Innovation Forum εκπροσωπώντας την καινοτόμο Φαρμακευτική Βιομηχανία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας των νέων καινοτόμων θεραπειών στους ασθενείς στην Ελλάδα.

Όπως είπε, για μια επιτυχημένη φαρμακευτική πολιτική είναι απαραίτητο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν αποτελεσματικά με συνυπευθυνότητα, διαφάνεια, ακεραιότητα προς όφελος του Έλληνα ασθενή.

Σύμφωνα με τον κ. Ππαταξιάρχη, η καινοτόμος Φαρμακευτική Βιομηχανία ανταποκρινόμενη στο διαχρονικό αίτημα των ασθενών για θεραπεία και ίαση, θα παραμείνει αφοσιωμένη στην υψηλής αξίας συνεισφορά του κλάδου για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.