Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 13:01

MSD: Διατέθηκαν υψηλότερες ποσότητες από τις εκτελεσμένες συνταγές

Σύμφωνα με την απάντηση της φαρμακευτικής εταιρείας MSD σχετικά με την προμήθεια συγκεκριμένου φαρμάκου στη Λέσβο, η εταιρεία με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ, έχει διαθέσει το 2018 ποσότητες υψηλότερες κατά 20% από αυτές που αντιστοιχούν στο σύνολο των εκτελεσμένων συνταγών που αποζημιώθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ.

 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2018, η εταιρεία διέθεσε  προς το νομό Λέσβου μέσω των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών του Νομού (αλλά και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων), περίπου 300 συσκευασίες Janumet 50/1000 mg, 250 συσκευασίες Janumet 50/850 mg, περίπου 260συσκευασίες Januvia 100 mg, και περίπου 50 συσκευασίες Januvia 50 mg, το οποίο χορηγείται σε ειδική κατηγορία ασθενών. 

Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε θεραπείες για περίπου 840 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.

Ο αριθμός αυτός, όπως λέει, υπερβαίνει τον αναμενόμενο αριθμό ασθενών για τον νομό Λέσβου σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

 

«Η εταιρεία μας προμηθεύει την ελληνική αγορά κατά κύριο λόγο μέσω των φαρμακαποθηκών (ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και φαρμακαποθηκών συνεταιρισμών  φαρμακοποιών). Η  υποχρέωση για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς αφορά σε όλους τους εμπλεκόμενους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας» επισημαίνει η MSD στο δελτίο τύπου που εξέδωσε και συμπληρώνει. «Η εταιρεία μας είναι πάντοτε διαθέσιμη να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να συζητήσει με κάθε αρμόδιο φορέα οποιοδήποτε ζήτημα διαθεσιμότητας των φαρμάκων της στην αγορά».

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.