Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 10:11

Aυτοτελείς Μονάδες Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

Αυτοτελείς Μονάδες Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, μετά από εισήγησή του, που ενεκρίθη στο Δ.Σ. του Οργανισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε την λειτουργία Νέων Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ως Αυτοτελών Μονάδων Υγείας προς όφελος των ασφαλισμένων.

 

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για λειτουργία περισσότερων περιφερειακών υπηρεσιών υγείας λόγω του ότι, από 1-1-2012 μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή του, οι περιφερειακές υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταξύ των οποίων και οι υγειονομικές υπηρεσίες που δεν αποτελούν οργανικές μονάδες και ήταν ενταγμένες στις υπηρεσίες ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποφάσισε την σύσταση νέων υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοτελών μονάδων υγείας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

 

Ο ΕΟΠΠΥ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία υγειονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, λόγω της ιδιομορφίας τους, και προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες ποιοτικές, αποτελεσματικές, προσπελάσιμες και ισότιμες σε όλους τους ασφαλισμένους του και με κριτήρια αφενός τις αποστάσεις από τις πλησιέστερες δομές Π.Φ.Υ. και τις δομές του ΕΣΥ και αφετέρου πληθυσμιακά, προχωράει στην έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοτελών μονάδων υγείας, στις έξης περιοχές:

 

• Την υπηρεσία υγείας στα Γρεβενά ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Γρεβενών

• Την υπηρεσία υγείας στη Ζάκυνθο ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Ζακύνθου

• Την υπηρεσία υγείας στην Κεφαλονιά ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Κεφαλονιάς

• Την υπηρεσία υγείας στο Καρπενήσι ως Νομαρχιακή Μονάδα ΕΟΠΥΥ Καρπενησίου

• Την υπηρεσία υγείας στη Σπάρτη ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Σπάρτης

• Την υπηρεσία υγείας στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Αγ. Νικολάου

• Την υπηρεσία υγείας στο Πολύγυρο ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Πολυγύρου

• Την υπηρεσία υγείας στη Ναύπακτο ως Τοπική Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Ναυπάκτου

• Την υπηρεσία υγείας στα Κύθηρα ως Τοπικό Ιατρείο Κυθήρων υπαγόμενο στη Νομαρχιακή Μονάδα ΕΟΠΥΥ Πειραιά.

 

Οι παραπάνω Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες υγείας θα λειτουργούν ως υπηρεσίες υγείας επιπέδου Διεύθυνσης, όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.Δ. 266/1989) με την ακόλουθη διάρθρωση:

• Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και Προληπτικής Ιατρικής

• Τμήμα Νοσηλευτικού

• Γραφείο (αυτοτελές) φαρμακευτικού

• Γραφείο (αυτοτελές) διοικητικού

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.