Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 09:43

Νόμιμη η αναγραφή του ΑΜΚΑ στις καταστάσεις μισθοδοσίας

Νόμιμη η αναγραφή του ΑΜΚΑ στις καταστάσεις μισθοδοσίας

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στις καταστάσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δημόσιου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ είναι συνταγματική και νόμιμη. Αυτό αποφάνθηκε η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 24/2013) απορρίπτοντας την προσφυγή υπαλλήλου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ως Ορθόδοξου Χριστιανού, ζητούσε την μη αναγραφή του ΑΜΚΑ.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αρνήθηκε να συμπληρώσει τα στοιχεία προσωπικού του μητρώου με τον ΑΜΚΑ για τις καταστάσεις μισθοδοσίας.

Η υπόθεση απασχόλησε την Ολομέλεια της Αρχής, καθώς ο δημόσιος υπάλληλος προσέφυγε σε αυτήν. Η Αρχή απέρριψε την προσφυγή του, υπογραμμίζοντας: «Η νομοθετημένη υποχρέωση καταχώρισης και περαιτέρω επεξεργασίας του ΑΜΚΑ κάθε υπόχρεου προς απογραφή προσώπου, που ανήκει στο πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δεν αντίκειται στη συνταγματική επιταγή της αναλογικότητας (άρθρο 25), στο άρθρο 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που επιτάσσει την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στο άρθρο 4 του Ν. 2472/1997».

Συνεπώς, προσθέτει η Αρχή, «νομίμως το υπουργείο Οικονομικών (Ενιαία Αρχή Πληρωμής), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τον ΑΜΚΑ κάθε προσώπου, που ανήκει στο πάσης φύσεως προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για το σκοπό επεξεργασίας, που συνίσταται στην πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του».

Τέλος, νομίμως, «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διαβιβάζει στο υπουργείο Οικονομικών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων, που υπάγονται οργανικά σε αυτό, για το σκοπό της πληρωμής των αποδοχών τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής».

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.