Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 10:24

Συστεγάσεις για μείωση του κόστους

Συστεγάσεις για μείωση του κόστους

Συμμαζεύονται στον ΟΑΕΕ προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα. Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) υλοποιώντας την απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, προχωρά στη μείωση του λειτουργικού του κόστους μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του αλλά και τον οργανωτικό εξορθολογισμό των υπηρεσιών του.

Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούν ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 2.300.000 ευρώ καθώς η διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Γε­ωργία Κωτίδου προωθεί συστεγάσεις των καταστημάτων του και των υπηρεσιών του σε όλη την επικράτεια. Ήδη υλοποιήθηκε πρόγραμμα συστέγασης μέσω μετα­φοράς 36 καταστημάτων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα του ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών οικονομιών τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε λειτουργικές δαπάνες.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

 

Δείτε παρακάτω τον συνημμένο κατάλογο των μεταστεγασθεισών υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και τα μηνιαία οικονομικά οφέλη για τον Οργανισμό.

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.