Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 10:25

Πλήρης αποτυχία η εφαρμογή του clawback

Με αφορμή την κατάθεση του Πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 4ης  αξιολόγησης στη Βουλή, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεις Ελλάδος (ΣΦΕΕ) επισημαίνει ότι κάθε χρόνος εφαρμογής του κλειστού προϋπολογισμού στην δημόσια φαρμακευτική δαπάνη (ήδη από το 2012), επιβεβαιώνει περίτρανα την αδυναμία, τον εφησυχασμό και την αδράνεια του συστήματος να ελέγξει την φαρμακευτική δαπάνη.

 

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες ο «προσωρινός» μηχανισμός επιστροφών όπως είναι το clawback θαεφαρμοστεί για άλλα 4 χρόνια μέχρι το 2022 ενώ, συγχρόνως προβλέπεται μια πρόσθετη δαπάνη από την αναπροσαρμογή των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για το φάρμακο σε περίπτωση αύξησης ΑΕΠ ή μείωση σε περίπτωση μείωσης του ΑΕΠ.

Η φαρμακοβιομηχανία πιστεύει ακράδαντα ότι η εφαρμογή του clawback  έχει αποτύχει, γιατί εφαρμόζεται πάνω σε ένα εσφαλμένο προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών των ασθενών, «καλύπτει» τις αστοχίες της εκάστοτε κυβέρνησης να ελέγξει τη δαπάνη, ενώ παράλληλα  λειτουργεί ως ένας επιπρόσθετος κωδικός εσόδων του κράτους. Μόνο από το clawback, το κράτος έχει εισπράξει από τις φαρμακευτικές πάνω από €3δις ευρώ μέσα σε 6 χρόνια, ενώ αν προστεθούν και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, το ποσό ξεπερνά τα 5δις ευρώ. Ενώ, με την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών εξ ολοκλήρου από τις φαρμακευτικές, τις καθιστά φορέα χρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας.

Από την άλλη πλευρά, ο προσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με βάση ένα μειωμένο κατά 25% ΑΕΠ, δεν σχετίζεται με τα πραγματικά δεδομένα και τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες της χώρας. 

 

Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ, η νέα επέκταση του clawbackαποτελεί και ζήτημα Δημόσιας Υγείας και διασφάλισης της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες τους. Ενώ, η απουσία εθνικής στρατηγικής για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων οδήγησε και οδηγεί στην εφαρμογή εσφαλμένων πολιτικών ενίσχυσης της χρήσης των γενοσήμων, που όχι μόνο εντείνουν τις στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά και έχουν φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και πιθανόν εγείρουν ζητήματα ανταγωνισμού.

 

Σύμφωνα με το ΣΦΕΕ, η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων θα επιφέρει εξοικονόμηση στο σύστημα και επομένως, χώρο για καινοτομία, αλλά τα κίνητρα διείσδυσης των γενοσήμων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τα υπόλοιπα φάρμακα. Γι αυτό, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μία εθνική καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείαςκαι του κοινού για την αξιοπιστία των γενόσημων φαρμάκων. 

Επιπλέον, όπως τονίζει, η μνημονιακή δέσμευση για συνταγογράφηση βάσει «δραστικής ουσίας», η οποία δεν επέφερε κανένα ουσιαστικό όφελος στη διείσδυση των γενοσήμων, πρέπει να καταργηθεί με την ολοκλήρωση των μνημονίων και να αντικατασταθεί με τη συνταγογράφηση με «εμπορική ονομασία». Έτσι θα αναλάβουν όλοι οι εταίροι της αγοράς του φαρμάκου τις ευθύνες που τους αναλογούν και αποτελεί πίστη μας ότι έτσι θα στηριχθούν και τα γενόσημα φάρμακα. 

 

Για μία ακόμη φορά ο ΣΦΕΕ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι τόσο η Δημόσια Υγεία όσο και οι ασθενείςχρειάζονται ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το μέλλον της υγείας τους και της απρόσκοπτης πρόσβασής τους. 

Για αυτόν τον λόγο οι εταιρείες ζητούν από την πολιτεία να λάβει μια ξεκάθαρη δέσμευση για το απόλυτο ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων. Η αποκλειστική σύνδεση της δαπάνης με το ΑΕΠ δεν διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση, όπως λένε. Επίσης ζητούν τη θέσπιση ανώτατου μειούμενου ποσού για το clawback ή συνυπευθυνότητα στην καταβολή του με την πολιτεία και στο τέλος κατάργησή του. Καθώς και την άμεση δημιουργία ειδικού κονδυλίου για τους ανασφάλιστους, το οποίο θα προέρχεται από τα κονδύλια της πρόνοιας. Επιπροσθέτως, θέλουν εξαίρεση των εμβολίων από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αφού αφορούν πρόληψη και όχι θεραπεία και κάλυψη ειδικών νοσοκομειακών φαρμάκων με ανελαστική ζήτηση από πρόσθετο κονδύλι (όπως παράγωγα αίματος και φάρμακα σπανίων παθήσεων).

 

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.