Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 10:14

Μελέτη καθορισμού κινήτρων για τους Προσωπικούς Ιατρούς κάνει η Κύπρος

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά οφέλη που θα έχουν οι Προσωπικοί Ιατροί, οι οποίοι θα συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, προωθείται η ετοιμασία εμπεριστατωμένης μελέτης για τον καθορισμό του επιπλέον οικονομικού οφέλους / κινήτρων των Προσωπικών Ιατρών που θα εργάζονται στα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΠΦΥ) του ΟΚΥπΥ.

 

Την υλοποίηση της μελέτης, έκανε ο διακεκριμένος καθηγητής Michael Pringle, ο οποίος κατέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση ώστε να καθοριστούν τα επιπρόσθετα κίνητρα που θα παραχωρηθούν στους Προσωπικούς Ιατρούς. Ο Καθηγητής Pringle σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποίησε συναντήσεις και επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας από τις 25 μέχρι τις 27 Ιουνίου 2018, με σκοπό την ετοιμασία εμπεριστατωμένης εισήγησης το συντομότερο δυνατό.

Με βάση τους σχεδιασμούς, οι Προσωπικοί Ιατροί που επί του παρόντος εργάζονται στα ΚΠΦΥ του Δημοσίου θα αποσπαστούν, θα μεταφερθούν και θα συμβληθούν με τον Οργανισμό. Επιπρόσθετα από τον ετήσιο μισθό τους και υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ανάγκη καθορισμού τυχόν πρόσθετων επιδομάτων ή/και άλλων μέτρων:

  • ως κίνητρο για αυξημένη παραγωγικότητα και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,
  • ως τρόπος διατήρησης στην υπηρεσία ιατρών που λόγω του υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας που προσφέρουν, θα προσελκύσουν και θα εγγράψουν μεγάλο αριθμό δικαιούχων στο ΓεΣΥ, και
  • ως κίνητρο για εξασφάλιση υπηρεσιών Προσωπικών Ιατρών σε αγροτικές / απομακρυσμένες περιοχές.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.