Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 11:33

Κύπρος: φθηνότερα καινοτόμα φάρμακα και αναβάθμιση του τομέα Υγείας

Ο τομέας της Υγείας στην Κύπρο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αφού μέσα από μια σειρά νομοθετημάτων, με κορυφαία και σημαντικότερα εκείνα της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, θα συντελεστεί μία εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος υγείας όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου στο Συνέδριο “The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges” που διοργανώθηκε από το Συγκρότημα «ΔΙΑΣ» την τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ, καθώς και την Boussias Communications και το Health Daily στην Κύπρο στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

 

Όπως είπε ο υπουργός, οι Κύπριοι ασθενείς είναι οι μοναδικοί Ευρωπαίοι πολίτες που δεν απολαμβάνουν ένα σύγχρονο, καθολικό και ισότιμο σύστημα υγείας. Γι αυτό, μετά την ομόφωνη ψήφιση των σχετικών νομοθεσιών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο του 2017, εργάζονται όλοι συστηματικά για την εφαρμογή των προνοιών που περιλαμβάνονται στους νόμους.

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων ξεκίνησε με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) τον Δεκέμβριο του 2017 και πριν από μερικές εβδομάδες, διορίστηκαν ο Γενικός Διευθυντής και η Οικονομική Διευθύντρια του Οργανισμού, ενώ έγινε η επιλογή των μελών των διευθυντικών ομάδων που θα στελεχώσουν τις τρεις Διευθύνσεις των δημόσιων νοσηλευτηρίων και αναμένεται σύντομα να επικυρωθεί ο διορισμός τους και να αναλάβουν καθήκοντα από τις αρχές του 2019.

 

Η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί όπως είπε, σημαντικό πυλώνα της αναβάθμισης του τομέα της Δημόσιας Υγείας και της διαδικασίας για μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας στην ολότητά του. Η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων μας είναι επιτακτική ανάγκη, αφού είναι παραδεκτό πως ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας τους δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς και δεν διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας στην ενάσκηση των καθηκόντων τους. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ώστε να δημιουργηθούν μονάδες που θα είναι ανταγωνιστικές και ευέλικτες σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

 

Ενισχυτικές ενέργειες που είτε υλοποιήθηκαν είτε δρομολογήθηκαν και θα συμβάλουν στην ομαλότερη ολοκλήρωση της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, είναι η αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Αστική Λευκωσία και έχει ήδη αρχίσει για τις αγροτικές περιοχές. Με τη συμπλεγματοποίηση και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους μέχρι τις 8 το βράδυ τις καθημερινές και τη 1 το μεσημέρι το Σάββατο, έξι Κέντρα Υγείας στην Λευκωσία (εκείνα του Στροβόλου, των Λατσιών, της Λακατάμειας, του Παλαιού Νοσοκομείου Λευκωσίας, της Αγλαντζιάς και του Καϊμακλίου) είναι πλέον διαθέσιμα και προσβάσιμα για τους ασθενείς μας σε ώρες εκτός του περιοριστικού ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο υπουργός, στοχεύουν στην Αστική Λευκωσία, στη μείωση της επισκεψιμότητας στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνωστισμός και οι καθυστερήσεις προκαλούνται από μη επείγοντα περιστατικά εξωτερικών ιατρείων κυρίως τις απογευματινές ώρες, που επισκέπτονταν τα ΤΑΕΠ λόγω έλλειψης εναλλακτικών. Το μέτρο αυτό φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα, έστω και μικρής έκτασης, αφού η επισκεψιμότητα στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας σημείωσε μείωση τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2017.

 

Ταυτόχρονα και επειδή ακριβώς κατάλαβαν ότι για να είναι πλήρως επιτυχής η αυτονόμηση, χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός και οι υποδομές, αλλά και να γίνει καλύτερη στελέχωση σε επαγγελματίες υγείες για κάποιες ειδικότητες, το κονδύλι που συμπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισμό για το 2019 για τον εξοπλισμό είναι τριπλάσιο, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ο Προϋπολογισμός για το ερχόμενο έτος είναι ο υψηλότερος των τελευταίων δέκα χρόνων και σε αυτόν περιλαμβάνεται ποσό για πρόσληψη τόσο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όσο και γραμματειακού και διοικητικού προσωπικού.

 

Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι το μεγάλο στοίχημα

Παράλληλα με τις διεργασίες για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γίνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όλες οι διεργασίες για την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο οι Κανονισμοί που αφορούν του Προσωπικούς και τους Ειδικούς Ιατρούς, τις συνεισφορές και τις αποκοπές και βρίσκονται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

 

Όπως είναι καλά γνωστό, οι εισφορές των πολιτών θα αρχίσουν να αποκόπτονται από τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ η πρώτη φάση του ΓεΣΥ, που περιλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας (υπηρεσία Προσωπικού Ιατρού, Ειδικού Ιατρού, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις) θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2019. Η δεύτερη φάση που αφορά στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2020.

 

Το ΓεΣΥ σύμφωνα με τον υπουργό, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά και την ίση πρόσβαση των Κύπριων ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την οικονομική τους κατάσταση ή τη σοβαρότητα της πάθησής τους. Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με τη ελευθερία που θα έχουν οι ασθενείς ως προς την επιλογή του παρόχου ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, θα συμβάλουν τα μέγιστα στη μείωση των κατ’ ιδίαν πληρωμών (out-of-pocket) και την οικονομική προστασία του πληθυσμού από την ασθένεια.

 

 

Στον τομέα των φαρμάκων, το υπουργείο Υγείας αναζητεί διαρκώς νέους τρόπους για την εξασφάλιση φθηνότερων φαρμάκων

Ιδιαίτερα για τα καινοτόμα φάρμακα, όπου παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές και η μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβασή τους, η Κύπρος έχει προωθήσει πρωτοβουλία για σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας, στην οποία συμμετέχουν οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Μάλτα, Σλοβενία και Κροατία. Τα εννιά αυτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την υπογραφή της Διακήρυξης της Βαλέτας, ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των φαρμακοβιομηχανιών για την εξασφάλιση καινοτόμων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές.

Επιπλέον, σε διμερές επίπεδο, Κύπρος και Ελλάδα προωθούν την κοινή διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης των καινοτόμων φαρμάκων, βάσει της οποίας η Ελλάδα θα συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις της με τις φαρμακοβιομηχανίες και τις ανάγκες της Κύπρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η γρηγορότερη πρόσβαση των Κύπριων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα όσο και χαμηλότερες τιμές. Η ευόδωση όλων των προαναφερθέντων ενεργειών, καθώς και άλλων που εξετάζονται, θεωρώ ότι θα είναι επωφελής για τους ασθενείς μας και δη για τους χρόνιους πάσχοντες.

 

Κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν τροχιοδρομηθεί

Στις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η σύσταση και η δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής, που θα λειτουργεί σύμφωνα με πιο ευέλικτες διαδικασίες και θα συντείνει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αδειοδότησης και κυκλοφορίας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η υποβολή του σχετικού νομοσχεδίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Παράλληλα, προωθείται η νομοθετική ρύθμιση της ίδρυσης και της λειτουργίας Πανεπιστημιακών Κλινικών, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς ιατρούς και τους φοιτητές να αποκτήσουν την εμπειρία της κλινικής ιατρικής, ενώ ταυτόχρονα οι ιατροί του δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

 

 

Όλα αυτά, όπως είπε ο υπουργός κλείνοντας την ομιλία του, έχουν έναν και μοναδικό στόχο: τη ριζική αναδιοργάνωση του τομέα της Υγείας, ώστε επιτέλους η Κύπρος να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, που να παρέχει καθολική κάλυψη και ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.