Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 13:35

Συμφωνία ΕΟΠΥΥ για το «Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής»

Στην υπογραφή Διοικητικής Συμφωνίας για τις αποζημιώσεις παροχών ασθενείας σε είδος, προχώρησαν ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και η Ομοσπονδία ασφαλιστικών φορέων Αυστρίας (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger) στο πλαίσιο Διμερών Συνομιλιών στη Βιέννη, τις  οποίες πραγματοποίησε η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενεργώντας ως Οργανισμός Σύνδεσης της χώρας μας (σύμφωνα με τους Κανονισμούς 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ)).

Κύριο όφελος  της Συμφωνίας είναι η αποκατάσταση και εδραίωση αισθήματος πίστης και εμπιστοσύνης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συνακόλουθα προς τη χώρα μας, με στόχο την απρόσκοπτη  χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο έδαφος της Αυστρίας.   

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Σύνδεσης της Αυστρίας δεσμεύτηκε ως προς την πλήρη αποδοχή του Ευρωπαϊκού φορητού εντύπου S2 GR που αφορά στο «Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής» από τον Ιανουάριο 2019, από το Δίκτυο Παρόχων Υγειονομικής Περίθαλψης της Αυστρίας και ειδικότερα  από το Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο της Βιέννης (ΑΚΗ), στο οποίο παραπέμπεται για μεταμόσχευση πνευμόνων μεγάλος αριθμός Ελλήνων ασθενών πασχόντων από κυστική ή πνευμονική ίνωση μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και από το St Anna Kinderspital Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Επισημαίνεται ότι από το έτος 2016 το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης απαιτούσε την κατάθεση χρηματικής προκαταβολής για την εισαγωγή Ελλήνων ασθενών προς μεταμόσχευση ή για προ-μεταμοσχευτικό έλεγχο και για τους λοιπούς επανελέγχους, κατόπιν εντολών από το Υπουργείο Υγείας της Αυστρίας.