Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019 20:17

Εκπαίδευση ιατρών για το ΓεΣΥ ανακοίνωσε η Κύπρος

Το Υπουργείο Υγείας Κύπρου με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος από ιατρούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις μιας από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23(2)(α)(i)-(vi) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, και επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού σε δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), είναι η Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019.

 

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 21/12/2018 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων αφορά τόσο τους ιατρούς που εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι αιτήσεις εμπρόθεσμα, οι εμπλεκόμενοι ιατροί δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στην εν λόγω εκπαίδευση και δεν θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

 

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η αίτηση συμμετοχής, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.