Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 11:55

Ένταξη ΤΕΦΑΑ σε σχολές Επ. Υγείας

ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η ακαδημαϊκή κοινότητα των Φυσικοθεραπευτών της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αντιτίθεται με την ένταξη νέων Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ) σε Σχολές Επιστημών Υγείας, όπως παρουσιάζεται στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκε πρόσφατα και αφορά τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Δύσκολα γίνεται κατανοητό για ποιους λόγους και με ποια πολιτική και εκπαιδευτική αντίληψη προτείνεται, η ένταξη νέων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης, όπως προτείνεται για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για το νέο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ως γνωστόν, το γνωστικό αντικείμενο, ο σκοπός και ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τον κλινικό χαρακτήρα των αποφοίτων των Τμημάτων που ανήκουν σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης, όπως αυτών των ΤμημάτωνΦυσικοθεραπείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ  Ίδρυσηςτων ΤΕΦΑΑ της χώρας (107/1983/Π.Δ. & 465/1983) η αποστολή των Τμημάτων τους είναι α) να καλλιεργούν και να προάγουν τηνΕπιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, β) να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, γ) να συμβάλλουν στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν σε ολόκληρο το λαό τηναθλητική ιδέα και δ) να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.  Ο απόφοιτος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δεν είναι Επαγγελματίας Υγείας και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των εν λόγω Τμημάτων δεν εμβαθύνουν σε αιτιοπαθογένεια, παθοφυσιολογία, κ.α. του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, δεν επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και στην προοδευτικότητα της θεραπευτικής άσκησης αναλόγως του σταδίου εξέλιξης της εκάστοτε νόσου. 

Αντίθετα, η επιλογή, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης και της θεραπευτικής άσκησης) βάσει αξιολόγησης και κλινικού συλλογισμού, αποτελεί κυρίαρχο μέρος της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας. Ταπροαναφερόμενα εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, η οποία στοχεύει στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα (Υ.Α. 65146/Ε5, ΦΕΚ 915/14.07.2006, τ.Β). 

Επομένως, η ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Φυσική Αγωγής και Αθλητισμού σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης, θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα φυσιογνωμίας και σύγχυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων της Σχολής, με αυτονόητες και προβλέψιμα σοβαρότατες συνέπειες στη δημόσια υγεία.

Με βάσει τα παραπάνω, προτείνεται να υπάρξει επανεξέταση του σχεδιασμού δημιουργίας των νέων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και να ιδρυθούν σε σχολές που υπηρετούν την πραγματική φύση των σπουδών αυτών, δίχως να προκαλούνται συγχύσεις όπως περιγράφονται ανωτέρω.

 

Γεωργούδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιόφτσος Γιώργος, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γραμματοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημητριάδης Ζαχαρίας, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ζέρβα Ευθυμία, Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιακωβίδης Πάρης, Επίκ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καλλίστρατος Ηλίας, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καννελόπουλος Ασημάκης, Επίκ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καρακασίδου Παλίνα, Λέκτορας  Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κομπότη Κατερίνα, Λέκτορας  Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοτταράς Σταύρος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κουμούτσου Φωτεινή, Λέκτορας  Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κούτρας Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Λαμπροπούλου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μακρυγιάννη Δωροθέα, Λέκτορας  Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαυρομούστακος Σάββας, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μπακαλίδου Δάφνη, Επίκ. Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μπίλλη Ευδοκία, Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Ξεργιά Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Παπαθανασίου Γιώργος, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπανδρέου Μαρία, Επίκ. Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παράς Γεώργιος, Λέκτορας Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πέπερα Γαρυγαλιά, Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πέττα Γεωργία, Λέκτορας Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πουλής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σπανός Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρίγκας Παναγιώτης, Λέκτορας Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσακλής Παναγιώτης, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τσέπης Ηλίας, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Φουσέκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Χριστάρα Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.