Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 11:51

Διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την πενιχρή ενίσχυση του κωδικού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2019, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - ΠΣΦ, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, την οποία κοινοποιεί στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, διαμαρτύρεται για την πολύ μικρή ενίσχυση του κωδικού φυσικοθεραπείας για το έτος 2019, η οποία ανήλθε τελικά μόλις στα 3.000.000 ευρώ.

Ο ΠΣΦ υπενθυμίζει ότι, κατά την συνάντηση του συντονιστικού των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τον Υπουργό Υγείας στις 11 Ιουνίου 2019 στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποί του, ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός κατέστησε σαφές δημόσια ότι από την πρόσθετη ενίσχυση των 30.000.000 ευρώ θα ενισχυθεί και ο κωδικός των φυσικοθεραπευτών, καθώς ήταν ήδη γνωστό ότι την ενίσχυση των 9.000.000 ευρώ που είχε ήδη δοθεί, απορρόφησαν οι λοιποί πάροχοι Π.Φ.Υ, πλην φυσικοθεραπευτών.

Μάλιστα, επειδή η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) αποσαφήνισε ότι η κατανομή των 30.000.000 ευρώ θα προσδιοριστεί με κριτήριο την υπέρβαση του κάθε κωδικού για το 2018 και την ποσοστιαία αναλογία της κάθε παροχής επί του συνόλου των επιτρεπτών δαπανών, ο Π.Σ.Φ ανέμενε σαφώς μεγαλύτερη ενίσχυση.

Για αυτό τον λόγο τότε, στην επιστολή που είχε στείλει ο Π.Σ.Φ υπολόγιζε ότι βάσει των παραπάνω παραμέτρων, η ενίσχυση δεν έπρεπε να είναι λιγότερη των 6.000.000 ευρώ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της επιλεκτικής αμνησίας κάποιων κύκλων, που θεωρούν ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν έπρεπε να ενισχυθούν, παρόλη την δημόσια δέσμευση του Υπουργού Υγείας και καθώς είναι γεγονός ότι αδικήθηκαν κατάφορα από την τελική κατανομή.

Υπενθυμίζουμε ότι η υπέρβαση του κωδικού φυσικοθεραπείας το 2018 είναι συνολικά της τάξης των 30.000.000 ευρώ (υποβαλλόμενη δαπάνη 98.000.000 ευρώ και επιτρεπτή 68.000.000 ευρώ), δηλαδή 40%.

Σε κάθε περίπτωση, ο Π.Σ.Φ διεκδικεί την αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία και για την φυσικοθεραπεία στο ύψος των πραγματικών αναγκών των ασφαλισμένων, τόσο από την παρούσα όσο και από την επόμενη Κυβέρνηση.