Η μελέτη της GSK καταδεικνύει ανωτερότητα της θεραπείας ουμεκλιδίνιου/ βιλαντερόλης έναντι της θεραπείας τιοτρόπιου/ ολοδατερόλης στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας…
Η Sanofi και ηRegeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν ότι η ερευνητική μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση του dupilumab σε ενήλικες…
Η Bayer και ο στρατηγικός της συνεργάτης στο κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης, Janssen Research & Development LLC., ανακοίνωσαν τα νέα δεδομένα…
Σύμφωνα με ανακοίνωση της WinMedica στο πλαίσιο του 28ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου, ένα καταξιωμένο αντικαρκινικό φάρμακο η Bendamustine είναι πλέον…
Επέκταση έγκρισης έλαβε το adalimumab για τη θεραπεία παιδιατρικών ασθενών με χρόνια μη λοιμώδη πρόσθια ραγοειδίτιδα. Σύμφωνα με τη βιοφαρμακευτική…
Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 10:10

Νέα δεδομένα για την απιξαμπάνη

Νέα αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων κλινικής πράξης από τη βάση δεδομένων Humana στις ΗΠΑ, ανακοινώθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με τα οποία η…
Έγκριση στο adalimumab που αφορά στη θεραπεία της χρόνιας μη λοιμώδους πρόσθιας ραγοειδίτιδας σε παιδιατρικούς ασθενείς έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.…
Η Janssen-Cilag International NV (Janssen) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του D/C/F/TAF, ενός σχήματος ενός δισκίου…

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.