Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 12:36

Όφελος στη θεραπεία νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς με τη χρήση brolucizumab

Σημαντικά οφέλη στην όραση ασθενών με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς προσφέρει το brolucizumab (ΡΤΗ258) της Novartis, σύμφωνα με δύο μελέτες Φάσης ΙΙΙ.

Στις μελέτες αυτές έλαβαν μέρος πάνω από 1.800 ασθενείς από 400 Κέντρα παγκοσμίως και το RTH258 επέδειξε μακροχρόνια αποτελεσματικότητα έναντι του aflibercept, το οποίο χορηγούνταν κάθε οκτώ εβδομάδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δύο μελετών, διατηρήθηκε αποκλειστικά σε χορήγηση του σκευάσματος σε διάστημα 12 εβδομάδες αμέσως μετά τη φάση εφόδου ως την 48η εβδομάδα.

Τα ευρήματα σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνουν ότι το RTH258 έχει την ικανότητα να μειώσει το φορτίο των ενέσεων, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την όραση.

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί σε προσεχές ιατρικό συνέδριο. Το RTH258 είναι ένα ιδιαίτερα καινοτόμο αντίσωμα μονής αλυσίδας που επιτρέπει πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις του αντισώματος στο μάτι σε σχέση με τις εγκεκριμένες θεραπείες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σκευάσματος, η Novartis επένδυσε στο να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό, χαμηλού κόστους σκεύασμα τους τελευταίους 18 μήνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η μακροχρόνια αξία του RTH258. Η Novartis αναμένει να ολοκληρώσει τη φαρμακοκινητική μελέτη με την τελική διαδικασία κατασκευής για να είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης στις ρυθμιστικές αρχές το 2018.

Το RTH258 έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με νΗΕΩ, οι οποίοι θα επωφεληθούν από μια μακράς διάρκειας, αποτελεσματική θεραπεία με δοσολογικό σχήμα μικρότερης συχνότητας.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.