Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 10:17

Νέα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν το προφίλ της εξενατίδης

Νέα κλινική μελέτη διαπίστωσε το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας της εβδομαδιαίας χορήγησης εξενατίδης με λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια σε ασθενείς που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και έχουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.

 

Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης EXSCEL (EXenatide Study of Cardiovascular Event Lowering) τα οποία ανακοινώθηκαν στο 53ο Ετήσιο συνέδριο του European Association for the Study of Diabetes (EASD) και ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν στην διαδικτυακή έκδοση του ‘New England Journal of Medicine» αποδεικνύουν την καρδιαγγειακή ασφάλεια του Bydureon σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και ένα ευρύ φάσμα παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ειδικότερα, η εβδομαδιαίως χορηγούμενη εξενατίδη, δεν αύξησε την πιθανότητα εκδήλωσης ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων, με βάση το σύνθετο καταληκτικό σημείο του καρδιαγγειακού θανάτου, του μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και του μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια στην ομάδα θεραπείας της εξενατίδης και επιπλέον σε μια προκαθορισμένη δευτερογενή ανάλυση, οι ασθενείς που ελάμβαναν εξενατίδη είχαν 14% μικρότερη πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

 

Να σημειωθεί ότι η μελέτη EXSCEL συμπεριέλαβε τον μεγαλύτερο και πλέον αντιπροσωπευτικό πληθυσμό ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 από οποιασδήποτε άλλη κλινική μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων στην κατηγορία των GLP-1 αγωνιστών που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα συμπεριέλαβε περισσότερους από 14.500 ασθενείς σε 687 ερευνητικά κέντρα σε 35 χώρες, ενσωματώνοντας την καθημερινή κλινική πρακτική και ένα μεγάλο εύρος κριτηρίων ένταξης.

 

Ο ερευνητής Rury Holman, Professorof Diabetic Medicine and Diabetes Trials Unit Director, University of Oxford επεσήμανε ότι οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 έχουν μέχρι 2 φορές αυξημένο κίνδυνο για θάνατο κάθε αιτιολογίας και 4 φορές αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Για αυτό τον λόγο είναι επιτακτικό η θεραπεία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 να μην αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή ασθένεια ή τις σχετικές επιπλοκές.

Η Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development, τόνισε ότι είναι σημαντικά τα αποτελέσματα της μελέτης EXSCEL καθώς παρέχουν περισσότερα στοιχεία στην επιστημονική κοινότητα προς όφελος των εκατομμυρίων ασθενών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

 

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.