Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 10:28

Το risankizumab εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την Ψωρίαση

Οι πρώτες κλινικές μελέτες Φάσης 3 ανέφεραν θετικά αποτελέσματα για το risankizumab με χορήγηση κάθε 12 εβδομάδες ενώ, δεν υπήρξαν μη αναμενόμενες ενδείξεις ασφάλειας κατά το πρόγραμμα Φάσης 3 για την ψωρίαση κατά πλάκας.

 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η AbbVie, τα αποτελέσματα από τρεις πιλοτικές κλινικές μελέτες Φάσης 3 που αξιολόγησαν το risankizumab, έναν υπό κλινική ανάπτυξη αναστολέα της ιντερλευκίνης 23 (IL-23), σε σύγκριση με το ustekinumab και το adalimumab για τη θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρή, χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας, έδειξαν ότι μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας, το risankizumab (150 mg) πέτυχε τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία βελτίωσης τουλάχιστον κατά 90% (PASI90) στην κλίμακα του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI, Psoriasis Area and Severity Index) και στην κλίμακα Στατικής Συνολικής Εκτίμησης του Ιατρού (sPGA,Physician Global Assessment) που αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (sPGA 0/1) και στις τρεις μελέτες έναντι του εικονικού φαρμάκου του ustekinumab ή του adalimumab (βάσει του σχεδιασμού της μελέτης). Το risankizumab δεν έχει λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του δεν έχουν τεκμηριωθεί.

 

Όπως ανέφερε ο Michael Severino, M.D., εκτελεστικός αντιπρόεδρος και chief scientific officer έρευνας και ανάπτυξης της AbbVie τα θετικά αποτελέσματα για το risankizumab είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς το risankizumab μπορεί να παρέχει μια σημαντική, νέα θεραπευτική επιλογή για άτομα που ζουν με ψωρίαση.

 

Το risankizumab είναι μέρος μιας συνεργασίας με την Boehringer Ingelheim, με την AbbVie να καθορίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική διάθεση του risankizumab παγκοσμίως.

 

Αποτελέσματα μελετών ultIMMa-1 & ultIMMa-2: Το risankizumab πέτυχε σημαντικά υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης έναντι του ustekinumab

Οι ultIMMa-1 και ultIMMa-2 είναι παρόμοιες κλινικές μελέτες Φάσης 3 που αξιολογούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του risankizumab (150 mg) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή το ustekinumab (45 ή 90 mg ανάλογα με το βάρος του ασθενούς). Μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας, το 75% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab και στις δυο μελέτες πέτυχαν τιμή PASI 90 σε σύγκριση με το 5% των ασθενών που λάμβανε εικονικό φάρμακο στη μελέτη ultIMMa-1, και το 2% που λάμβανε εικονικό φάρμακο στη μελέτη ultIMMa-2. Επιπλέον, αυτά τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν σημαντικά μεγαλύτερα από τα ποσοστά ανταπόκρισης με τιμή PASI 90 του 42% (ultIMMa-1) και 48% (ultIMMa-2) των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab. Το 88% και το 84% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab στις μελέτες ultIMMa-1 και ultIMMa-2 τη 16η εβδομάδα, αντίστοιχα, πέτυχαν τιμή Στατικής Συνολικής Εκτίμησης του Ιατρού που αντιστοιχούσε σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (sPGA 0/1) σε σύγκριση με το 8% και 5% των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Αυτά τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερα από τα ποσοστά ανταπόκρισης του ustekinumab με sPGA 0/1 που παρατηρήθηκαν στο 63% (ultIMMa-1) και 62% (ultIMMa-2) των ασθενών.

 

Τη 16η εβδομάδα και στο πρώτο έτος, διπλάσιος αριθμός ασθενών που έλαβαν θεραπεία με risankizumab πέτυχαν πλήρη κάθαρση δέρματος (PASI 100) σε σύγκριση με το ustekinumab. Τη 16η εβδομάδα, το 36% και 51% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με risankizumab πέτυχαν PASI 100 στη μελέτη ultIMMa-1 και ultIMMa-2, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 12% και 24% των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab. Στο πρώτο έτος, το 56% και 60% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab πέτυχαν PASI 100 στις μελέτες ultIMMa-1 και ultIMMa-2, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 21% και 30% των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab. Επιπλέον, το 82% και 81% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab πέτυχαν PASI 90 στις μελέτες ultIMMa-1 και ultIMMa-2 στο πρώτο έτος, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 44% και 51% των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab. Και στις δυο μελέτες, όλα τα πρωτεύοντα και τα ιεραρχημένα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία πέτυχαν στατιστική σημαντικότητα με τιμές p <0,001 έναντι του εικονικού φαρμάκου και του ustekinumab.

 

Σύμφωνα με το Kenneth B. Gordon, M.D., καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Δερματολογίας στο Ιατρικό Κολέγιο του Γουισκόνσιν και δερματολόγος στο Froedtert & στο Ιατρικό Κολλέγιο του Νοσοκομείου Wisconsin Froedtert Hospital. Είναι ο κύριος ερευνητής της μελέτης ultIMMa-1, η πλήρης κάθαρση του δέρματος είναι ένας σημαντικός στόχος της θεραπείας και παραμένει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη για πολλούς ασθενείς που υποφέρουν από ψωρίαση. Αυτά τα δεδομένα, λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας που καταδείχθηκε και στις δυο μελέτες, υποστηρίζουν τη δυνατότητα του risankizumab να αποτελέσει μια σημαντική θεραπεία για τους ασθενείς.

 

Αποτελέσματα μελέτης IMMvent: Το risankizumab καταδεικνύει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης έναντι του adalimumab

Τη 16η εβδομάδα, αποτελέσματα από τη μελέτη IMMvent κατέδειξαν ότι το 72% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab (150 mg) πέτυχε PASI 90 σε σύγκριση με το 47% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με adalimumab (αρχική δόση 80 mg και στη συνέχεια 40 mg κάθε δύο εβδομάδες αρχίζοντας μία εβδομάδα μετά την αρχική δόση). Το 84% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με risankizumab πέτυχαν τιμή Στατικής Συνολικής Εκτίμησης του Ιατρού που αντιστοιχούσε σε καθαρό ή πλήρως καθαρό δέρμα (sPGA 0/1) σε σύγκριση με 60% των ασθενών που λάμβαναν adalimumab τη 16η εβδομάδα. Επιπλέον, το 40% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab πέτυχαν τιμή PASI 100 σε σύγκριση με το 23% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με adalimumab τη 16η εβδομάδα.

 

Κατά τη δεύτερη φάση (16η έως 44η εβδομάδα) της μελέτης IMMvent, ασθενείς με ανταπόκριση PASI 50 έως μικρότερη από PASI 90 τη 16η εβδομάδα οι οποίοι λάμβαναν adalimumab τυχαιοποιήθηκαν είτε σε μία ομάδα ασθενών που μετέβησαν σε θεραπεία με risankizumab (n=53) είτε σε μια άλλη ομάδα που συνέχισε τη θεραπεία με adalimumab (n=56). Το 66% αυτών των ασθενών, όταν μετέβησαν σε θεραπεία με risankizumab, πέτυχαν PASI 90 τη 44η εβδομάδα, σε σύγκριση με το 21% των ασθενών που συνέχισαν τη θεραπεία με adalimumab. Επιπλέον, το 40% των ασθενών που μετέβησαν σε θεραπεία με risankizumab πέτυχαν PASI 100 τη 44η εβδομάδα σε σύγκριση με το 7% των ασθενών που συνέχισαν τη θεραπεία με adalimumab. Όλα τα πρωτεύοντα και ιεραρχημένα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία πέτυχαν στατιστική σημαντικότητα με τιμές p <0,001.

 

Όπως δήλωσε ο Kristian Reich, Καθηγητής Δερματολογίας στο Ερευνητικό Κέντρο Dermatologikum Hamburg and SCIderm στο Αμβούργο της Γερμανίας και κύριος ερευνητής της μελέτης IMMvent, 4 στους 5 ασθενείς πέτυχαν καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα με το risankizumab τη 16η εβδομάδα. Υψηλά επίπεδα κάθαρσης του δέρματος, δηλαδή τιμή PASI 90, παρατηρήθηκαν επίσης την 44η εβδομάδα στους ασθενείς που έλαβαν risankizumab, με δοσολογικό σχήμα διάρκειας 12 εβδομάδων.

 

Το προφίλ ασφάλειας ήταν συνακόλουθο με αυτό που παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες Φάσης 2, ενώ δεν αναφέρθηκαν νέες ενδείξεις ασφάλειας στις τρεις μελέτες.

Στις μελέτες ultIMMa-1 και ultIMMa-2, παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 16η εβδομάδα στο 2% των ασθενών που λάμβαναν risankizumab και στις δυο μελέτες σε σύγκριση με το 3% και 1% των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο, καθώς και το 8% και 3% των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στις μελέτες ultIMMa-1 και ultIMMa-2 στο 8% και 7% των ασθενών της ομάδας που λάμβανε risankizumab χωρίς διακοπή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 11% και 7% των ασθενών που λάμβαναν χωρίς διακοπή θεραπεία με ustekinumab. Στη μελέτη ultIMMa-2, ένας ασθενής που λάμβανε risankizumab απεβίωσε λόγω αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής 101 ημέρες μετά την τελευταία δόση του υπό μελέτη φαρμάκου.2 Ένας δεύτερος ασθενής που λάμβανε risankizumab απεβίωσε 161 ημέρες μετά την τελευταία δόση, από άγνωστη αιτία θανάτου. Και οι δυο ασθενείς είχαν προηγούμενο ιστορικό εκδήλωσης καρδιαγγειακών νόσων. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι στη μελέτη ultIMMa-1.

 

Στη μελέτη IMMvent, παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στο 3% των ασθενών της ομάδας του risankizumab και στο 3% των ασθενών της ομάδας του adalimumab μέχρι τη 16η εβδομάδα. Από 16η εβδομάδα έως 44η εβδομάδα, παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στο 6% των ασθενών που επανατυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα του risankizumab και στο 4% των ασθενών που συνέχισαν στην ομάδα του adalimumab.3 Ένας ασθενής της ομάδας του adalimumab διαγνώσθηκε με καρκίνο της χοληδόχου κύστης σταδίου IV και απεβίωσε τρεις εβδομάδες μετά τη διάγνωση κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ένας δεύτερος ασθενής της ομάδας του adalimumab διαγνώσθηκε με χολολιθίαση (παρουσία λίθων στη χοληδόχο κύστη) και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε και ο ασθενής απεβίωσε μετά την ολοκλήρωσή της. Ένας ασθενής που έλαβε θεραπεία με risankizumab απεβίωσε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την 73η ημέρα της μελέτης. Ο εν λόγω ασθενής είχε προηγούμενο ιστορικό εκδήλωσης καρδιαγγειακών νόσων.

 

Να σημειωθεί ότι η AbbVie συνεχίζει να αξιολογεί το δυναμικό του risankizumab στο πλαίσιο ανοσοδιαμεσολαβούμενων παθολογικών καταστάσεων.

 

 

Ανθή Αγγελοπούλου

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.