Σάββατο, 07 Απριλίου 2018 11:23

Yπεροχή του συνδυασμού μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου σε ασθενείς με ΧΑΠ

Ο όμιλος Chiesi ανακοίνωσε τη δημοσίευση της μελέτης TRIBUTE στο The Lancet. Η μελέτη συνέκρινε το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου (εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές/β2-αδρενεργικός διεγέρτης μακράς δράσης/μουσκαρινικός ανταγωνιστής) 87/5/9 mcg με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου (β2-αδρενεργικός διεγέρτης μακράς δράσης/μουσκαρινικός ανταγωνιστής) 110/50 mcg, στη μείωση των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.

Επιπλέον της επίτευξης του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (ανωτερότητα), τα ευρήματα της μελέτης κατέδειξαν την υπεροχή του μικροσωματιδιακού τριπλού συνδυασμού της Chiesi έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου στις παραμέτρους της πνευμονικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής.

Η θεραπεία με τον μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό της Chiesi εμφάνισε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας σε σύγκριση με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου.

Στη μελέτη TRIBUTE το κύριο καταληκτικό σημείο επετεύχθη, με μία σημαντική μείωση 15% στο ποσοστό των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων με το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου (μίας αποτελεσματικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης αγωγής για τη ΧΑΠ).

Επιπλέον και προς υποστήριξη του αποτελέσματος του κύριου καταληκτικού σημείου, ο μικροσωματιδιακός τριπλός συνδυασμός υπερείχε του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, στα αποτελέσματα της πνευμονικής λειτουργίας και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής (St.George Respiratory Questionnaire).

Τα δεδομένα αυτά θα παρουσιαστούν και στο Ετήσιο Συνέδριο του 2018 της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας (ATS) στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

 

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.