Σάββατο, 07 Απριλίου 2018 11:24

Η σεκουκινουμάμπη πιο αποτελεσματική στην επίτευξη καθαρού δέρματος σε ασθενείς με ψωρίαση

Η Novartis ανακοίνωσε αποτελέσματα από τη μελέτη άμεσης σύγκρισης CLARITY, τα οποία απέδειξαν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη στην επίτευξη καθαρού και σχεδόν καθαρού δέρματος σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στις 12 εβδομάδες.

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 66,5% και 72,3% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη (p < 0,0001) πέτυχαν και τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία PASI 90 και IGA mod 2011 0/1, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 47,9% και 55,4% των ασθενών, αντίστοιχα, που έλαβαν θεραπεία με ουστεκινουμάμπη (p < 0,0001). Την Εβδομάδα 12, οι ασθενείς που έλαβαν σεκουκινουμάμπη είχαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης PASI 100 (κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο) σε σύγκριση με όσους έλαβαν ουστεκινουμάμπη (38,1% έναντι 20,1%, αντίστοιχα· p < 0,0001).

Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία υποστηρίζουν δεδομένα από τη μελέτη CLEAR που είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως και έδειχναν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη παρατεταμένης κάθαρσης και σχεδόν κάθαρσης του δέρματος (ποσοστά ανταπόκρισης PASI 90/100) στις 52 εβδομάδες, παρουσιάστηκαν ως περίληψη στο Χειμερινό Συνέδριο Κλινικής Δερματολογίας στη Χαβάη.

 

Ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI) 75, 90 ή 100 θεωρείται σημαντική μέτρηση της θεραπευτικής επιτυχίας.

Επιτεύχθηκαν όλα τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στη μελέτη CLARITY. Την Εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά ανώτερο με την σεκουκινουμάμπη σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη (40,2% έναντι 16,3%· p < 0,0001). Την Εβδομάδα 16, η σεκουκινουμάμπη επέδειξε σημαντικά ανώτερα ποσοστά ανταπόκρισης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη για PASI 75 (91,7% έναντι 79,8%· p < 0,0001), PASI 90 (76,6% έναντι 54,2%· p < 0,0001), PASI 100 (45,3% έναντι 26,7%· p < 0.0001) και IGA mod 2011 0/1 (78,6% έναντι 59,1%· p < 0,0001).

 

Η Novartis ανακοίνωσε αποτελέσματα από τη μελέτη άμεσης σύγκρισης CLARITY, τα οποία απέδειξαν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη στην επίτευξη καθαρού και σχεδόν καθαρού δέρματος σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στις 12 εβδομάδες.

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 66,5% και 72,3% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη (p < 0,0001) πέτυχαν και τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία PASI 90 και IGA mod 2011 0/1, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 47,9% και 55,4% των ασθενών, αντίστοιχα, που έλαβαν θεραπεία με ουστεκινουμάμπη (p < 0,0001). Την Εβδομάδα 12, οι ασθενείς που έλαβαν σεκουκινουμάμπη είχαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης PASI 100 (κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο) σε σύγκριση με όσους έλαβαν ουστεκινουμάμπη (38,1% έναντι 20,1%, αντίστοιχα· p < 0,0001).

Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία υποστηρίζουν δεδομένα από τη μελέτη CLEAR που είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως και έδειχναν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη παρατεταμένης κάθαρσης και σχεδόν κάθαρσης του δέρματος (ποσοστά ανταπόκρισης PASI 90/100) στις 52 εβδομάδες, παρουσιάστηκαν ως περίληψη στο Χειμερινό Συνέδριο Κλινικής Δερματολογίας στη Χαβάη.

 

Ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI) 75, 90 ή 100 θεωρείται σημαντική μέτρηση της θεραπευτικής επιτυχίας.

Επιτεύχθηκαν όλα τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στη μελέτη CLARITY. Την Εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά ανώτερο με την σεκουκινουμάμπη σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη (40,2% έναντι 16,3%· p < 0,0001). Την Εβδομάδα 16, η σεκουκινουμάμπη επέδειξε σημαντικά ανώτερα ποσοστά ανταπόκρισης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη για PASI 75 (91,7% έναντι 79,8%· p < 0,0001), PASI 90 (76,6% έναντι 54,2%· p < 0,0001), PASI 100 (45,3% έναντι 26,7%· p < 0.0001) και IGA mod 2011 0/1 (78,6% έναντι 59,1%· p < 0,0001).

 

Όπως ανέφερε ο Mark Lebwohl, Ιατρός και Πρόεδρος του Τμήματος Δερματολογίας Waldman στην Ιατρική Σχολή Icahn του Νοσοκομείου Mount Sinai στη Νέα Υόρκη τα δεδομένα προστίθενται στο ισχυρό σύνολο στοιχείων που υποστηρίζουν τη χρήση της σεκουκινουμάμπης για την αντιμετώπιση της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας.

Με αυτά τα ευρήματα, οι κλινικοί ιατροί μπορούν να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά να περιλαμβάνουν τη σεκουκινουμάμπη στα θεραπευτικά τους πλάνα.

 

Η σεκουκινουμάμπη συνέχισε να έχει ευνοϊκό και σταθερό προφίλ ασφάλειας. Έως σήμερα, η σεκουκινουμάμπη έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 125.000 ασθενείς παγκοσμίως.

 

Ανθή Αγγελοπούλου


Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.