Δευτέρα, 09 Απριλίου 2018 11:26

Εγκρίθηκε νέος παράγοντας για την αιμορροφιλία Α

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Shire, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας με θεραπείες για τις σπάνιες παθήσεις ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, έδωσε έγκριση σε ένα ανασυνδυασμένο πεγκυλιωμένο αντιαιμορροφιλικό παράγοντα, ο οποίος αφορά ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που πάσχουν από αιμορροφιλία Α.

 

Η κυκλοφορία του ανασυνδυασμένου πεγκυλιωμένου αντιαιμορροφιλικού παράγοντα υποστηρίζεται από τις εκβάσεις τριών κλινικών μελετών Φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α. Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνεται μία προοπτική, παγκόσμια, πολυκεντρική, ανοικτή, μη τυχαιοποιημένη μελέτη ασθενών ηλικίας 12 έως 65 ετών, μία προοπτική, μη ελεγχόμενη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη ασθενών ηλικίας έως 12 ετών, καθώς και μία μελέτη περιεγχειρητικού ελέγχου της αιμόστασης με ενδιάμεσα αποτελέσματα μελέτης από 15 ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.1,2,3

 

Η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) του ανασυνδυασμένου πεγκυλιωμένου αντιαιμορροφιλικού παράγοντα για ασθενείς με αιμορροφιλία Α στην Ευρώπη αποτελεί ένα θετικό βήμα, ιδίως ως προς την αναγνώριση της σημασίας που έχει η εξατομικευμένη διαχείριση της νόσου.

 

 

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.